Jak prezentuje się kwestia w dziedzinie znaku towarowego? O jakich kwestiach powinniśmy pamiętać?

Posted on 15/02/2023 7:53am

Znak towarowy jest bardzo ważnym elementem budowania rozpoznawalności produktu i firmy, która go gwarantuje. Dzięki temu można się odróżnić, a jednocześnie zdobyć nowych klientów.

Tego typu znak może być sprzedany albo zamieniony, możemy nim zabezpieczyć dług albo być przedmiotem aportu. Ażeby jednak było to realne powinniśmy przede wszystkim zapoznać się z jego wartością, czyli nieodzowna jest tutaj wycena znaku towarowego. Tego typu patenty mają czasami bardzo duże znaczenie w działaniach biznesowych (więcej o patentach).

Znakiem towarowym można określić każde oznaczenia, jakie możliwe jest do zaprezentowania w sposób graficzny, jakie posiada zdolność odróżniającą. To oznacza, że w jednoznaczny sposób możemy je odróżnić od pozostałych produktów gwarantowanych przez inne podmioty. Znaki (zobacz koszt rejestracji znaku towarowego) towarowe mogą przybrać postać słowną, graficzną czy mieszaną. Każda ze spółek dysponuje własnym znakiem towarowym, który stosuje w relacjach z kontrahentami oraz innymi podmiotami gospodarczymi.symbol paragrafu
Author: Karolina van Schrojenstein Lantman - Orlinska
Source: http://www.flickr.com
Dzięki temu można wykreować pozytywny wizerunek oferowanych produktów, zyskać renomę, zyskać zaufanie, jakie sprzyja w pozyskiwaniu klientów. Niezbędna do tego jest znak towarowy rejestracja (więcej w temacie). Ze względu na cel, metody definiowania wartości znaku towarowego jesteśmy w stanie przyporządkować go do dwóch grup. Jedna z nich jest marketingowa, druga finansowa. W marketingowych sposobach przychody osiągane przez znak towarowy koryguje się o relacje w obszarze klient-marka, jaka jest tworzona na podstawie wyników badań. Tak naprawdę sporządzanie wyceny znaku towarowego nie można zaliczyć do najbardziej łatwych procesów.

Nie można w sumie wyróżnić jednej poprawnej metody, która mogłaby zyskać obiektywny wynik. Ponadto, z pomocą nie przychodzą także prawne regulacje, które nie określają, jaka technika jest najbardziej optymalna do stosowania. Bardzo ważnym jednakże czynnikiem są kompetencje oraz doświadczenie opracowujących wycenę. O ile wycena w firmie jest już usługą dosyć powszechnie znaną oraz wykonywaną, to w dziedzinie wartości niematerialnych i prawnych sytuacjach wygląda to całkowicie odmiennie. To tylko potwierdza, jak zawiłe są to procedury i jak należy uważnie do tego podejść. Więcej na .

Tags: oznaczenia, spółka, dług, regulacje, procedury