Wybór odpowiedniego blankietu

Posted on 16/07/2018 12:12pm

Dobór właściwego formularza do rozliczenia osobistych przychodów nie zawsze jest łatwą kwestią. Nieraz wystarcza nam jeden blankiet, a bywają wypadki, że oprócz trzech kluczowych druków powinniśmy złożyć także kilka załączników. Druk PIT 28 wypełniają obywatele rozliczający swoją działalność gospodarczą.

Ażeby zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 trzeba do 21 stycznia powiadomić organ skarbowy o rozliczaniu się w odmianie ryczałtowej. W wypadku zaczęcia działalności gospodarczej, decyzję rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym powinno się przedstawić w dniu inauguracji działań i przed pozyskaniem pierwszego przychodu.

W wypadku wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, również umów o podobnym charakterze, zawiadomić nie później niż do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym osiągnęło się dochód, o uzyskaniu dochodu - od czego płacimy podatek PIT. Jeżeli osoba nie wykona takich warunków, skutkuje to utratą możności rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania z jakichkolwiek udogodnień, jakie osiągalne są przy obliczaniu na pozostałych drukach. Podatnik składający PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się wraz z współmałżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za środki zdobyte za granicą.rozliczanie PIT online
Author: Eleleleven
Source: http://www.flickr.com
Poświadczenie podatkowe o wielkości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i zaległego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni oddać w czasie do 31 stycznia następnego roku. Dowiedz się więcej o tym sposobie rozliczania.

Przed przystąpieniem do wypełnienia deklaracji warto pamiętać, że w wypadku, kiedy działalność opodatkowana w formie ryczałtu jest przez małżonków, to niezależnie od formy, w jakiej to się odbywa, roczne deklaracje PIT-28 przesyła każdy z współmałżonków oddzielnie.

W przypadku, w którym płacący podatki stracił prawo do rozliczeń ryczałtowych, zobowiązany jest do wysłania zeznań PIT 36, uzupełnionej o PIT28 za okres który poprzedza utratę owego prawa.

Niezłożenie deklaracji w czasie rozpatrywane jest jako naruszenie przepisów i podlega grzywnie pieniężnej.

Tags: umowa, Przychód, dochód, ryczałt, PIT-28