Upoważnienia prywatnego detektywa

Posted on 21/01/2023 7:28am

Zagadnienie „balansowania na granicy przepisów prawa” poprzez prywatnych detektywów wzbudza duże kontrowersje i rodzi dużo pytań. Jakie uprawnienia, ale też obowiązki ma prywatny detektyw? Jak najczęściej bywa nasze wyobrażenie mające ugruntowanie w kinematografiach sensacyjnych oraz książkach detektywistycznych nie pokrywa się z rzeczywistością. Jak jest na prawdę? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.
biuro detektywistyczne
Author: Tom Bennett
Source: http://www.flickr.com
Przede wszystkim, by mienić się prywatnym detektywem, trzeba mieć stosowną licencję (jaką trzeba posiadać zawsze przy sobie i okazywać ją na prośbę osoby, jakiej przedsięwzięcia detektywa dotyczą, a także pozwolić na spisanie danych tj. dane osobowe detektywa a także organ, jaki wydał ową licencję.To sprawa kluczowa, bowiem tylko wówczas zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dn. 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Artykuł 6. tejże ustawy mówi, iż detektyw w swej pracy powinien kierować się zasadami etyki, oddaniem wobec zlecającego a także szczególną sumiennością, by nie naruszyć niczyjej swobody jak też praw człowieka oraz obywatela. To drugie zagadnienie łączy się z kolejnym, 7. artykułem, jaki zabrania detektywowi używania środków technicznych a także sposobów i czynności operacyjno-rozpoznawczych, które zastrzeżone są dla upoważnionych organów (takich jak wojsko lub policja).

Człowiek z aparatem
Author: włodi
Source: http://www.flickr.com
Jeśli śledczy pomimo wszystko użyje tychże środków grozi mu do 3 lat aresztu. A więc scenki przesłuchiwania przez prywatnych detektywów słynne z filmów akcji będą fikcją? Niekoniecznie. Śledczy nie ma bowiem prawa ujawniania źródła swych informacji, chyba że sąd zdecyduje inaczej i uchyli zasadę tajemnicy zawodowej. Prawo (adwokat z Wrocławia) odnośnie tej sytuacji znajdują się we właściwych aktach prawnych. Innym ważnym punktem będzie zbieranie danych osobowych.

Jak wiemy są one zabezpieczane ustawą o ochronie danych osobowych , jednak w trakcie wykonywania działań służbowych detektyw uprawniony jest do przetwarzania tychże danych bez zgody osób, jakich dane te dotyczą. Jednakże nie ma możliwość ich przekazywać innym podmiotom, a najpóźniej po przerwaniu praktyki detektywistycznej musi je zniszczyć.

Aby odnaleźć biuro detektywistyczne w swojej okolicy najłatwiej będzie posłużyć się dostępem do internetu. W internecie odnajdziemy sporo ogłoszeń biur detektywistycznych:

Tags: policja, detektyw