Rewizja normy ISO 9001:2015 - zbiór zmian. Czy coś się odmieniło?

Posted on 22/06/2018 10:38am

W tej chwili po raz czwarty realizowana jest rewizja normy ISO 9001, na zgodność z którą certyfikowanych jest powyżej 1,1 mln organizacji na całym świecie. W Polsce w dysponowaniu certyfikatu ISO 9001 jest aż 10 110 tys. organizacji. Od roku 2012 internacjonalny Komitet Techniczny pracuje nad kolejną, wszechstronną rewizją standardu.


Oczekuje się sporych zmian treści standardu, w porównaniu z wcześniejszym dopasowaniem normy w roku 2008. Rewizja prowadzi się nowym, dopasowanym projektem dla przyszłych norm zarządzania systemami ISO: łączny tekst, wspólna budowa i nomenklatura. Harmonizacja otwiera tym samym nowatorskie możliwości konsolidacji systemów.

certyfikat iso
Author: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Source: http://www.flickr.com
Zamysłem wprowadzenia zmian jest stworzenie standardu przyjacielskiego dla użytkowników i zharmonizowanego do wymagań współczesnego globalnego biznesu. Z jednej strony pierwotny projekt nowego wydania normy - sprawdź przykłady - proponuje organizacjom większą rozpiętość w projektowaniu zarządzania, z drugiej zaś strony żąda dynamicznego zaadaptowania się do zmian w instytucji i jej otoczenia. Norma ISO (dalej) 9001:2015 ma za cel dostosowanie wymagań standardu do zmieniających się warunków w jeszcze bardziej dynamicznym świecie interesu, a symultanicznie utworzenie standardu przyjaznego dla użytkowników - url.

Z tej przyczyny, stosowanie ucieleśnionych systemów zarządzania powinno być prostsze dla instytucji. Konstrukcja kanonu została zmieniona tak, żeby była razem dopasowana do zharmonizowanej struktury stosowanej we wszystkich normach odnośnie systemów zarządzania. Projekt wspiera również system rządzenia w uregulowaniu się do obowiązujących wyzwań stawianych organizacjom przez nowoczesne otoczenie biznesu.


Punktem wyjścia dla wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wedle normy ISO 9001:2015 będzie definicja jego zakresu. W celu prawidłowego określenia zakresu, organizacja powinna wziąć pod uwagę okoliczności, zainteresowane strony oraz proponowane produkty i posługi. Założony zakres należy uwiecznić wskazując na to, jakie towary i świadczenia są objęte Systemem Zarządzania Jakością i także uzasadnienie przypadków, w jakich wymaganie normy nie mogą być zastosowane . Braku sposobności zastosowania autorytatywnych wymagań nie przystaje jednak mylić z aktualnym wyłączaniem punktów normy z obrębu Systemu Zarządzania Jakością.

Tags: biznes, system, Zarządzanie, standard