Programy lojalnościowe – walka o klienta

Posted on 16/11/2023 11:13am

W latach opartych o sprzedaż i przy bardzo dużej konkurencji bój o klienta bywa bardzo zacięty. reklamy w gazetach oraz telewizji, ulotki, banery i wymyślne szyldy mogą nie wystarczyć do zatrzymania przy sobie konsumenta, producenci muszą pokazać się z całkiem innej strony. Tym czymś, co wyróżni nas spośród konkurentów może być program lojalnościowy.


Czasy aktywnego marketingu lojalnościowego

Program lojalnościowy służy do budowania z odbiorcą relacji długotrwałych, utrzymywania jego zainteresowania, aby korzystał z produktówsystematycznieji z większą chęcią. Badania udowadniają, że Polacy bardzo często korzystają z programów poprzez zbieranie kart stałego klienta, zbieranie punktów przy zakupach. program lojalnościowy oparty na zbieraniu punktów umożliwia wymianę zebranych punktów na oferowany przez firmę produkt – patelnie, zestaw garnków czy kosmetyków.

Skuteczna motywacja gwarancją sukcesu

VSC
O tym, że bez motywacji nie będzie aktywnego działania wiemy wszyscy. Z tego powodu szerokim uznaniem we współczesnym marketingu darzone są programy motywacyjne . Są one skonstruowane indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Mogą się opierać o upominki finansowe, produktowe lub słowne, które uzyskujemy w zamian za korzystanie z usług danej marki lub rzetelną pracę. Programy motywacyjne przydzielone mogą być zatem do użytkowników, lub służyć do motywowania pracowników do sumiennego świadczenia pracy.

Co nazywamy marketingiem relacji?

Marketing relacji określany jest często marketingiem transakcyjnym i nie jest to przypadek, bowiem w swojej definicji kładzie nacisk na samą rotację towarów– transakcję. Pod tym pojęciem kryje się szereg działań mających na celu zaspokojenie potrzeb partnerów biznesowych i konsumentów. Aby efektywnie to uczynić musimy w pierwszej kolejności dokonać analizy ich potrzeb, a w kolejnym etapie potrzeby te zaspokoić.

Nowoczesne metody marketingu szukają innych sposobów rozszerzania sprzedaży i rozpoznawalności marki. Jest to ważny element skutecznego handlu w czasach gdy banery (polecamy: baner laminowany) i reklamy zalewają nas ze wszystkich stron i trudno przebić się przez konkurencję.
Więcej

Tags: program, marka, klient, motywacja, marketing, produkt