Porady na wejście na newconnect, pozyskiwanie dopłat unijnych

Posted on 08/01/2022 7:11am

Dziś w Polsce osiągalna jest obszerna oferta sposobów uzyskiwania środków potrzebnych na realizowanie koncepcji biznesowej. W związku z tym rozpatrywanie potrzeb danego pomysłu winno zostać wykonane po zaznajomieniu się z osiągalnymi możliwościami finansowania.
gotówka
Author: frankieleon
Source: http://www.flickr.com
Wybór właściwego źródła finansowania jest zależne od konkretnego przedsięwzięcia, pojedynczej sytuacji przedsiębiorcy, również przesłanek rynkowych.Pozyskiwanie funduszy unijnych to duża okazja na rozkwit przedsiębiorstwa. Dopłata dla firm może tyczyć się różnych obszarów. Do zasadniczych źródeł unijnych należą terenowe programy operacyjne. Dużą zaletą finansowania przedsięwzięcia poprzez dotację, jest możliwość dostania pomocy bezzwrotnej. Cel, na jaki ma zostać poświęcona dotacja, musi być jasno i ściśle zdefiniowany. Dokonane wówczas założenia będą następnie skrupulatnie sprawdzane przez podmiot kontrolujący.

Pozyskiwanie funduszy unijnych urzeczywistniane jest z reguły na zasadzie zwrotów kosztów. Znaczy to, że przedsiębiorca musi najpierw pokryć wydatki osobistymi środkami, a później może ubiegać się o ich zwrot - sprawdź tutaj. Częstokroć łączy się to z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia (PPOŻ Warszawa) ustalonej kwoty przy zastosowaniu kredytu bankowego, wymagany jest też częściowy wkład osobisty. Mimo zdobycia pomocy, przedsiębiorca zmuszony jest do zaangażowania prywatnych środków.budżet
Author: OTA Photos
Source: http://www.flickr.com
Wejście na newconnect jest opcjonalnym systemem obrotu akcjami firmy. Jego kluczowe cechy to nastawienie na średniej wielkości jednostki, rozwijające się w nowych branżach, o silnym potencjale postępu - sprawdź w Prometeia. Są to sfery IT, technologia, telekomunikacja, energetyka alternatywna. Wartością wejścia na ów rynek jest szansa otrzymania małych sum kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć, kształtowanie wizerunku współczesnej i prężnej jednostki, oraz ułatwione przejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Żeby wejście na newconnect było możliwe, niezbędne są przeobrażenia w jednostce. Musi nastąpić odmiana formy prawnej na spółkę akcyjną, modyfikacja budowy organizacyjnej, upublicznienie informacji istotnych dla spółki.

Tags: dotacje, kredyty, koszty, Przedsiębiorcy