Pieniądz plastikowy usprawnia życie, oszczędza nasze pieniądze i czas, ofiarując dodatkowo - bezpieczeństwo

Posted on 22/04/2023 7:55am

Początkowe karty debetowe , były kartami kartonowymi, na których maszynowo zapisane były dane o jej posiadaczu. Dopiero w latach 60 XX wieku, oddano do użytku kartę plastikową, która wówczas była synonimem zbytku i statusu. W naszym kraju pierwsze karty płatnicze, dostępne były wyłącznie dla klientów biznesowych.

Karta debetowa
Source: http://pixabay.com/
Karta do konta dla klientów indywidualnych wprowadzona została przez placówki bankowe do użytkowania pod koniec lat 90. Dzisiaj karty debetowe wystawiane są do każdego rachunku ROR. Karta debetowa potrzebna jest do obsługiwania naszych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie osobistym, do którego została wystawiona. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone informacje o jej właścicielu. Taki typ kart umożliwia zrobienie transakcji bezgotówkowej za pomocą elektronicznego urządzenia płatniczego.

Ponadto nie jest wymagana konieczność każdorazowego wpisywania kodu PIN albo też autoryzowania dokonanej umowy kupna-sprzedaży osobistym podpisem. Karta debetowa, będzie przydatna przy płaceniu zobowiązań za sprawunki dokonane w sklepie internetowym. Taką kartą debetową możemy posługiwać się także w innych krajach. Zapłaty kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości miast europejskich a także w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych.

Najpopularniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty debetowej spośród tych dwóch oferowanych przez banki kart, jest ważny, zwłaszcza przy płaceniu w innych krajach. Trzeba pamiętać, by wybierając kartę, zweryfikować ile odsetek bank pobierze od nas za wypłatę pieniędzy w bankomacie zagranicznym.

Banki to nie tylko usługi polegające na prowadzeniu naszego rachunku bankowego. To również inne działania zastrzeżone tylko dla instytucji finansowych, takie jak przyznawanie pożyczek, zakładanie lokat oraz udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony przedsiębiorstw, są popularną praktyką w obrocie gospodarczym.

Gwarancje i poręczenia podnoszą bezpieczeństwo podpisywanej z kontrahentem transakcji, ograniczając ryzyko niewykonania przez wykonawcę, zobowiązań przyjętych w kontrakcie.

Kiedy przekonasz się, że omawiany w tym serwisie artykuł jest godny uwagi, kliknij tutaj, a znajdziesz więcej prawo gospodarcze i handlowe tego typu materiałów!

Zabezpieczenie kontraktu wykorzystywane jest najczęściej przez organy administracji publicznej, w przypadku podpisywania transakcji z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tags: urządzenie, klient, PIN, firma, gotówki, terminal