Jak często robić ocenę pracowników?

Posted on 19/08/2018 7:13am

Obecnie pozyskanie wykwalifikowanego pracownika bywa bardzo istotnym składnikiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Gdy jednak znajdziemy już tego typu osobę, która znakomicie sprawdzi się na danym stanowisku, trzeba również zadbać o ciągły rozwój jej umiejętności. Realizuje się to najczęściej przy pomocy przeróżnego typu szkoleń, wcześniej jednak trzeba posiadać wiedzę na temat tego, w jakich kategoriach rozwój osób pracujących w naszej firmie nie odbywa się tak jakbyśmy tego chcieli.


Biznesmen
Author: http://sxc.hu
Source: http://sxc.hu
Ważne jest zatem rozpatrzenie dokonań personelu i przeanalizowanie tego co wciąż należy poprawić. W tym celu, zwykle wykonuje się okresowe oceny pracowników przedsiębiorstwa, które mają wyróżnić wszystkie szwankujące elementy w pracy osób zatrudnionych na określonym stanowisku. Obecnie są one wykonywane przez większość firm w naszym kraju i dają bardzo dobre efekty.

Wiele ludzi, gdy słyszy termin ocena okresowa pracownika (zobacz jak napisać upoważnienie) postrzega to jako działania, które mają na celu wyodrębnienie najgorszego pracownika w firmie i dokonanie zwolnień wśród personelu. Z powodu takiego postrzegania sprawy, ocena pracownicza niejednokrotnie rodzi strach wśród osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednakże być, bo takiego rodzaju oceny mają wyłącznie wykazać w jaki sposób następuje wzrost umiejętności pracownika na danym stanowisku. Jeśli rezultaty nie są dobre, następnym krokiem pracodawców musi być poprawa możliwości, dzięki którym takiego typu rozwój ma nastąpić, a nie dokonywanie zwolnień. W związku z tym, ocena pracownicza powinna być uznawana przez pracowników jako szansa wskazania swym przełożonym, słabych stron w działaniu konkretnych działów firmy.

Ocena okresowa pracownika przeprowadzana jest zazwyczaj raz na pół roku albo na rok, a zasady oceniania zależą przede wszystkim od stanowiska, na którym pracuje konkretna osoba - jeśli potrzebujesz sprawdzonego pracownika (zobacz zwolnienie od psychiatry) skorzystaj z usług outsourcingu, które są dostępne pod tym linkiem: zobacz na stronie. Istnieje kilka najistotniejszych metod dokonywania tego typu ocen.


Dwie spośród nich polegają na ocenieniu wybranego pracownika przez osoby z jego najbliższego otoczenia. W przykładzie metody określanej jako 360 stopni, oceniają nie wyłącznie współpracownicy i przełożeni ale też wybrani klienci, a także pracownik swych przełożonych. Z kolei ocena 180 stopni, pomija tą drugą część oceny, dlatego też rozwój zatrudnionych osób w danych kategoriach jest analizowany przez współpracowników i szefów.

Tags: rozwój, efekty, szkolenia, PRacownik, klienci, ocena okresowa