Dobrze zatrudniać robotników obsługi bhp we własnym firmie

Posted on 20/06/2022 12:23pm

Wchodząc na rynek polski z produktem, z różnego rodzaju usługami, potrzebujemy przestrzegać przede wszystkim polskiego prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczeństwa w pracy. Jeśli na jaw wyjdzie, że zakład nie przestrzegają praw zawartych w kodeksach, zostaną nałożone kary pieniężne lub nawet pójdziemy do aresztu.
Ile razy przydarzyło się Wam, iż robotnik popełnił zrobił coś źle i zranił się i choć was przy tym nie było albo osoby odpowiedzialnej za zmianę to ciężar wypadku przypada właśnie na was. To Wy macie radzić sobie z problemami prawnymi wynikającymi z uszczerbku pracownika (zobacz rozmowa kwalifikacyjna pytania i odpowiedzi) na zdrowiu. Część firm prosperujących na rynku od dłuższego czasu wiedzą jak zapobiegać takim zdarzeniom i na naszą prośbę zgodziły podzielić się swymi tajemnicami, które dla rozpoczynających działalność nie są oczywistością. Spytaliśmy tych ze stolicy,by podpatrzyć w jakich warunkach pracują ich podwładni.
bhp
Source: pixabay.com
Najważniejszym organem dbającym o bezpieczeństwo pracy oraz robotników jest obsługiwanie BHP w Warszawie przoduje pod tym względem. W każdym odwiedzonym przez nas przedsiębiorstwie pracownicy noszą ubrania ochronne, które co trzeba wiedzieć są zakupione przez pracodawcę, a nie przez pracownika. Ale nie tylko zabezpieczeniem życia robotników zajmuje się oddzielny organ bhp w zakładzie, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy, których jest naprawdę wiele.

Ale dlaczego jeśli chodzi o usługi BHP Warszawa - przoduje wśród innych miast polskich?

Sprawdziliśmy i to. Liczby nie kłamią że w samej tylko Warszawie prosperuje ponad dwadzieścia tysięcy samodzielnych zakładów oferujących tylko obsługą bhp, niektóre z nich mają, jak sprawdziliśmy współpracę również z kancelariami prawnymi. Istnieje ogrom przykładów, dlaczego lepiej w firmie co najmniej jednego bhp-owca. Najlepiej znanymi są przypadki rządowych robót drogowych, gdy pracownicy wykonują pracę przy drogach i są cały czas narażeni na zderzenie z samochodem albo sami mogą zostać przyczyną wypadku. Bez adekwatnego dozoru bhp firma może mieć problemy dużo poważniejsze z powodu nie przestrzegania przepisów prawa.Zostaliśmy świadkami zatrzymania robót drogowych z powodu nie przestrzegania praw bezpieczeństwa pracy, kiedy jeden z robotników przejeżdżając przez jezdnię nie był zabezpieczany przez dwu innych robotników, którzy powinni uprzednio wejść na drogę oraz przekazać, że za moment na drugą stronę ulicy przejedzie pojazd drogowy. Skutkiem tego zachowania było wyrzucenie z pracy robotników a także i co gorsze w efektach, zablokowanie prac drogowych na czas ponad miesiąca i ogromna kara pieniężna.

Lepiej zatrudniać w zakładzie pracowników zajmujących się jedynie przestrzeganiem przepisów bhp.

Tags: polska, samochód, samochody, prawo, BHP, działalność gospodarcza, kancelaria prawna