Chcesz zdobyć patent na swój znak towarowy? Zorientuj się, jak przeprowadzić rejestrację

Posted on 05/02/2020 3:16pm

Nasze prawa autorskie w Internecie i nie tylko mogą zabezpieczać znaki towarowe. Nadawane są, jeśli jedynie wystąpimy ze stosownym wnioskiem o rejestrację. Jak trzeba ją przeprowadzić?
Najpierw musimy wybrać znak, jakim chcemy określać nasze towary albo usługi. Znak może mieć zarówno formę symbolu graficznego, a także melodii czy określonego kształtu, jaki nie będzie mógł być użytkowany przez inne zakłady czy firmy.

Prawo patentowe
Author: Archives New Zealand
Source: http://www.flickr.com
Znak zawsze przypisany jest do rzeczy lub do wskazanego przez nas działania, toteż należy to szczegółowo ustalić w składanym przez nas podaniu, by otrzymać patent. Należy również dogłębnie zastanowić się nad hipotetycznym użyciem znaku w dalszych latach, ponieważ nie ma sposobności dopisania towarów do znaku, jaki już został zarejestrowany. Więcej na http://jwp.pl/uslugi/prawo-autorskie/ednim urzędzie. Robimy to samodzielnie albo z pomocą pełnomocnika, jakim jest tzw. rzecznik patentowy. Jeśli wybierzemy jego usługi, będziemy pewni rzetelnie przygotowanego wniosku, a przy tym zostanie on od razu oceniony fachowym okiem, jaką ma szansę na zarejestrowanie. Wraz ze składaniem wniosku trzeba uiścić stosowną opłatę. Urząd Patentowy ma za zadanie skontrolować czy nasz znak może dostać patent oraz prowadzi w związku z tympatentowne badania. Dokładnie sprawdza czy były dopełnione wszystkie formalności, a potem przegląda wykaz towarów, jakie były zamieszczone na liście.


Niekiedy może się okazać, że poszczególne pozycje trzeba będzie przenieść do innej klasy, gdyż będą inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Weryfikowana jest również tzw. zdolność rejestracyjna znaku, tzn. Urząd ocenia m.in. czy znak nadaje się do obrotu określonymi towarami i czy nie narusza niczyich praw ani dobrych obyczajów.

Jeżeli nie wystąpią żadne zastrzeżenia, Urząd udziela zezwolenia na opatentowanie znaku, o ile zostanie uiszczona opłata rejestracyjna oraz opłata za publikację. Czas czekania na decyzję urzędu to nawet szesnaście miesięcy. Teraz już dowiedziałeś się, jak zarejestrować znak towarowy. Mojak zarejestrować znak towarowy by nie okazało się, iż ktoś już Cię ubiegł oraz będziesz zmuszony pomyśleć nad nowym oznakowaniem swoich wyrobów lub usług.

Tags: formalności, opłata, usługa, urząd