Czy opłaca się zostać agentem ubezpieczeniowym

Posted on 22/07/2022 3:19pm

Praca agenta polega na ciągłym kontakcie z innymi osobami, przeprowadzaniu setek połączeń, umawianiu spotkań jak też ciągłych negocjacjach. Dlatego bardzo istotne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego są osobowościowe predyspozycje. W tym zawodzie najlepiej realizują się ludzie komunikatywni, otwarci, wzbudzający ufność, umiejący słuchać pragnień swoich klientów i będący autentycznymi erudytami. Czas pracy agenta ubezpieczeniowego jest nienormowany, toteż w tym zawodzie powinni wykonywać pracę faktycznie ludzie z pasją niebojący się wyzwań oraz spotkań z kontrahentami w bardzo wczesnych bądź bardzo późnych porach dnia.


praca agenta ubezpieczeniowego
Author: Sebastiaan ter Burg
Source: http://www.flickr.com
Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego? Agentów możemy podzielić na 2 grupy: agenci pełnomocnicy – oni to mają moc sprawczą oraz faktycznie sygnują dokumenty oraz agenci pośrednicy, którzy na ogół spotykają się z kontrahentami, przedstawiają propozycje jednak przez brak licencji nie mają prawa do parafowania umów z klientem - jak się dowiedzieć, na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego.

To świetny pomysł, żeby przestudiować ten materiał, gdyż inne nasze serwisy posiadają równie ciekawe treści, które pochłoną Cię całkiem.

Agenci ubezpieczeniowi po założeniu firmy zgłaszają się do wyselekcjonowanego towarzystwa ubezpieczeniowego celem odbycia szkolenia na agenta ubezpieczeniowego zakończonego egzaminem i podpisania umowy o współpracy.

Nierzadko towarzystwa ubezpieczeniowe działają przez sieć multiagencji oraz w większości wypadków tam odsyłają pojedynczych agentów chcących działać dla danego zakładu ubezpieczeń. Co ważne, to podpisując umowę z multiagencją zgadzamy się pracować jedynie dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednakże z drugiej strony multiagencja przejmuje na siebie całą odpowiedzialność cywilną za agenta , z którym kooperuje.

Czy nasz artykuł wywarł na Tobie pozytywne wrażenie? Przejdź w takim razie na naszą nową witrynę - tam można zobaczyć również (https://abk.pl/kalendarz-szkolen/) nasze rzetelne wpisy.

Znaczy to, iż agent nie musi ponosić kosztu obligatoryjnego ubezpieczenia OC, które powinien wykupić każdy agent (szukam szkolenia na agenta ubezpieczeniowego), zamierzający podjąć współpracę z więcej aniżeli jednym zakładem ubezpieczeniowym. Negatywem tego podejścia jest fakt, że multiagencje zazwyczaj nakładają na swoich agentów cele sprzedażowe a kiedy nie będziemy ich osiągać to multiagencja może prędko rozwiązać z nami umowę.


pieniądze
Author: Vsevolod Knyazev
Source: http://www.flickr.com
Wynagrodzenie stanowi głównie prowizja, która jest naliczana od każdej umowy oddzielnie. Agent jest nastawiony na ubezpieczenie jak największej ilości osób, żeby otrzymać wysoką prowizję. Agent ubezpieczeniowy zarabia także na swoich zwierzchników z towarzystwa ubezpieczeniowego, z jakiego ramienia pracuje. To odsetek zysku z podpisanej umowy.

Tags: egzamin, prowizja, erudyta